HOME 1    suomi    HOME 2


Tietosuoja


1) Henkilötietojen keräämistä koskevat tiedot ja vastuuhenkilön yhteystiedot.
1.1 Olemme iloisia, että vierailet verkkosivustollamme, ja kiitämme sinua kiinnostuksestasi. Seuraavassa kerromme sinulle henkilötietojesi käsittelystä verkkosivustomme käytön yhteydessä. Tässä yhteydessä henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia tietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti.
1.2 Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietojenkäsittelystä tällä verkkosivustolla vastaava henkilö on Dr. Harald Renner, Nordstr. 11, 34630 Gilserberg, Saksa, sähköposti: hrenner@optipage.de. Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.
1.3 Tällä verkkosivustolla käytetään SSL- tai TLS-salausta turvallisuussyistä ja henkilötietojen ja muun luottamuksellisen sisällön (esim. tilaukset tai tiedustelut rekisterinpitäjälle) siirron suojaamiseksi. Tunnistat salatun yhteyden merkkijonosta "https://" ja lukko-symbolista selaimen rivillä.

2) Tietojen kerääminen verkkosivustollamme vieraillessa
Keräämme vain tietoja, jotka selaimesi välittää palvelimellemme (ns. "palvelimen lokitiedostot"). Kun vierailet verkkosivustollamme, keräämme seuraavia tietoja, jotka ovat teknisesti välttämättömiä, jotta voimme näyttää verkkosivuston sinulle:
- Vierailtu verkkosivustomme
- Päivämäärä ja kellonaika käyttöhetkellä
- Lähetettyjen tietojen määrä tavuina
- Lähde/viite, josta päädyit sivulle
- Käytetty selain
- Käytetty käyttöjärjestelmä
- IP-osoite, jota käytetään anonymisoidussa muodossa
Käsittely suoritetaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti oikeutetun etumme perusteella, joka perustuu verkkosivustomme vakauden ja toimivuuden parantamiseen. Tietoja ei luovuteta eteenpäin eikä käytetä millään muulla tavalla. Pidätämme kuitenkin oikeuden tarkistaa palvelimen lokitiedostot jälkikäteen, jos on konkreettisia viitteitä laittomasta käytöstä.

3) Evästeet
Jotta verkkosivustollamme vierailu olisi houkuttelevampaa ja jotta tiettyjen toimintojen käyttö olisi mahdollista, käytämme eri sivuilla niin sanottuja evästeitä. Nämä ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka on tallennettu päätelaitteeseen. Osa käyttämistämme evästeistä poistetaan selainistunnon päätyttyä, eli kun suljet selaimesi (ns. istuntoevästeet). Muut evästeet jäävät loppulaitteeseesi, ja niiden avulla voimme tunnistaa selaimesi seuraavalla vierailullasi (pysyvät evästeet). Jos evästeitä asetetaan, ne keräävät ja käsittelevät tiettyjä käyttäjätietoja, kuten selain- ja sijaintitietoja sekä IP-osoitearvoja, yksilöllisessä määrin. Pysyvät evästeet poistetaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua, joka voi vaihdella evästeestä riippuen.
Siltä osin kuin henkilötietoja käsitellään myös yksittäisten evästeiden avulla, käsittely suoritetaan DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti, jotta voidaan suojella oikeutettuja etujamme verkkosivuston parhaaseen mahdolliseen toimivuuteen sekä asiakasystävälliseen ja tehokkaaseen sivukäynnin suunnitteluun.
Emme tee yhteistyötä mainoskumppaneiden kanssa emmekä luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille.
Huomaa, että voit asettaa selaimesi niin, että sinulle ilmoitetaan evästeiden asettamisesta ja voit päättää erikseen niiden hyväksymisestä tai estää evästeiden hyväksymisen tietyissä tapauksissa tai yleisesti. Kukin selain poikkeaa toisistaan evästeasetusten hallinnassa. Tämä on kuvattu kunkin selaimen ohjevalikossa, jossa kerrotaan, miten voit muuttaa evästeasetuksia. Löydät ne kunkin selaimen osalta seuraavista linkeistä:
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/temporäres-zulassen-von-cookies-und-website-daten-in-microsoft-edge-597f04f2-c0ce-f08c-7c2b-541086362bd2
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Kromi: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
Huomaa, että jos et hyväksy evästeitä, verkkosivustomme toiminnot voivat olla rajoitettuja.

4) Yhteydenotto
Kun otat meihin yhteyttä (esim. sähköpostitse), henkilötietoja kerätään. Nämä tiedot tallennetaan ja niitä käytetään yksinomaan pyyntöösi vastaamiseen tai yhteydenottoihin ja niihin liittyvään tekniseen hallinnointiin. Näiden tietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etumme vastata pyyntöösi DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Tietosi poistetaan sen jälkeen, kun pyyntösi on käsitelty lopullisesti. Näin on silloin, kun olosuhteet osoittavat, että kyseinen asia on lopullisesti selvitetty, ja edellyttäen, että lakisääteiset pidätysvelvoitteet eivät ole päinvastaisia.

5) Rekisteröidyn oikeudet
5.1 Sovellettava tietosuojalainsäädäntö antaa sinulle seuraavat rekisteröidyn oikeudet (tiedonsaanti- ja puuttumisoikeudet) rekisterinpitäjään nähden henkilötietojesi käsittelyn osalta, jolloin viitataan mainittuihin oikeusperustoihin näiden oikeuksien käyttämisen edellytysten osalta:
- DSGVO:n 15 artiklan mukainen oikeus saada tietoja;
- DSGVO:n 16 artiklan mukainen oikeus tietojen oikaisemiseen;
- Oikeus tietojen poistamiseen DSGVO:n 17 artiklan mukaisesti;
- Oikeus käsittelyn rajoittamiseen yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukaisesti;
- Oikeus saada tietoja yleisen tietosuoja-asetuksen 19 artiklan mukaisesti;
- Oikeus tietojen siirrettävyyteen yleisen tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukaisesti;
- Oikeus peruuttaa suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti;
- Oikeus tehdä valitus yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaisesti.
5.2 VASTUSTAMISOIKEUS
JOS KÄSITTELEMME HENKILÖTIETOJASI ETUJEN YHTEENSOVITTAMISEN YHTEYDESSÄ ENSISIJAISEN OIKEUTETUN ETUMME PERUSTEELLA, SINULLA ON OIKEUS MILLOIN TAHANSA VASTUSTAA TÄTÄ KÄSITTELYÄ TULEVAISUUTTA VARTEN ERITYISESTÄ TILANTEESTASI JOHTUVIN PERUSTEIN.
JOS KÄYTÄT VASTUSTAMISOIKEUTTASI, LOPETAMME KYSEISTEN TIETOJEN KÄSITTELYN.
EMME KÄYTÄ HENKILÖTIETOJA MAINOSTARKOITUKSIIN.


6) Henkilötietojen säilyttämisen kesto
Henkilötietojen säilytysaika määräytyy kulloisenkin oikeusperustan, käsittelyn tarkoituksen ja - tarvittaessa - lisäksi kulloisenkin lakisääteisen säilytysajan mukaan (esim. kauppa- ja verolainsäädännön mukaiset säilytysajat).

Jos lakisääteiset säilytysajat koskevat tietoja, joita käsitellään DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella lakisääteisten tai lähes lakisääteisten velvoitteiden puitteissa, nämä tiedot poistetaan rutiininomaisesti säilytysaikojen päätyttyä edellyttäen, että niitä ei enää tarvita sopimuksen täyttämiseksi tai sopimuksen aloittamiseksi ja/tai että meillä ei ole oikeutettua etua säilyttää niitä edelleen.
Kun henkilötietoja käsitellään DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella, näitä tietoja säilytetään, kunnes rekisteröity käyttää DSGVO:n 21 artiklan 1 kohdan mukaista oikeuttaan vastustaa käsittelyä, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelylle on pakottavia perusteltuja syitä, jotka syrjäyttävät rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos käsittelyä käytetään oikeudellisten vaateiden esittämiseen, käyttämiseen tai puolustamiseen.

Jollei tämän lausuman muissa, erityisiä käsittelytilanteita koskevissa tiedoissa toisin mainita, tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai muuten käsitelty.

Impressum     Tietosuoja     Bilder:  www.pixabay.com