HOME 1    polska    HOME 2


Gdyby cały świat był wioską

Gdybyśmy zredukowali całą ludzkość do wioski liczącej 100 mieszkańców i zwrócili uwagę na proporcje wszystkich istniejących narodów, to wioska ta składałaby się z następujących elementów:

60 Azjatów
14 Afrykańczyków
11 Europejczyków
14 Amerykanów (północnych i południowych)
1 Oceańczyk

52 to kobiety
48 mężczyzn

70 Nie-biali
30 Białych

70 niechrześcijan
30 Chrześcijanie

89 Heteroseksualiści
11 homoseksualiści

80 nie miałoby wystarczających warunków do życia.

70 byłoby analfabetami.

50 byłoby niedożywionych

1 umarłby
2 urodziłyby się

1 miałby komputer

1 uzyskałby tytuł naukowy

Patrząc na świat z tej perspektywy, dla każdego staje się jasne, że potrzeba wspólnoty, zrozumienia, akceptacji i edukacji jest konieczna.

Jeśli dziś rano obudziłeś się zdrowy i nie chorowałeś, będziesz szczęśliwszy niż milion osób, które nie przeżyją kolejnego tygodnia.

Jeśli nigdy nie doświadczyłeś bitwy wojennej, nigdy nie poczułeś samotności w niewoli, agonii tortur czy głodu - jesteś szczęśliwszy niż 500 milionów ludzi na świecie.

Jeśli możesz iść do kościoła bez obawy, że ktoś ci będzie groził, że cię aresztuje lub zabije - jesteś szczęśliwszy niż 3 miliardy ludzi na świecie.

Jeśli w Twojej lodówce jest jedzenie, ktoś Cię ubiera, masz dach nad głową i łóżko, na którym możesz się położyć - jesteś bogatszy niż 75% mieszkańców tego świata.

Jeśli masz konto w banku, trochę pieniędzy w portfelu lub trochę drobnych w pudełku - należysz do 8% zamożnych ludzi na tym świecie.

Wy, którzy czytacie ten tekst, zostaliście pobłogosławieni podwójnie - ponieważ:

Nie należysz do 2 miliardów ludzi, którzy nie potrafią czytać.

Masz komputer!

Impressum      Dyskrecja      fotografie: www.pixabay.com