HOME 1    polska    HOME 2


Prywatność danych

Za pomocą poniższych przepisów o ochronie danych osobowych chcielibyśmy poinformować Cię o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych przez Ciebie w ramach tej obecności w Internecie oraz o Twoich prawach.

Odpowiedzialny za ochronę danych zgodnie z Art. 4 nr 7 Rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych (DSGVO):

Dr. Harald Renner
Nordstr. 11
D-34630 Gilserberg
Niemcy

Jakie dane gromadzimy i przetwarzamy

a) Dane dziennika systemowego

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową lub korzystasz z naszych usług, urządzenie, za pomocą którego uzyskujesz dostęp do strony, przesyła dane dziennika (dane połączenia) na nasze serwery. Dane dziennika obejmują adres IP urządzenia używanego do uzyskania dostępu do witryny lub usługi, przeglądarkę używaną do uzyskania dostępu, odwiedzoną stronę internetową, konfigurację systemu oraz datę i godzinę. Adresy IP przechowujemy tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia naszych usług. W przeciwnym razie adresy IP zostaną usunięte lub zanonimizowane. Adres IP użytkownika odwiedzającego naszą witrynę oraz adresy IP osób odwiedzających witrynę użytkownika przechowujemy przez maksymalnie 7 dni w celu rozpoznawania i zapobiegania atakom.

b) Pliki cookie

W różnych miejscach na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Są to niewielkie identyfikatory, które serwer przechowuje na urządzeniu, z którego użytkownik korzystał w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej lub usług. Zawierają one informacje, które można przywołać podczas korzystania z naszych usług, a tym samym umożliwiają bardziej efektywne i lepsze korzystanie z naszej strony internetowej.
Stosujemy stałe i tak zwane sesyjne pliki cookie. Pliki cookie sesji są już usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celu i zostaną usunięte.
Pliki cookie służą poprawie jakości naszych usług. Służą one do zbierania danych statystycznych dotyczących naszej witryny, na przykład liczby odwiedzających.
Użytkownik może zapobiec ustawieniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej i w ten sposób sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Pliki cookie, które zostały już ustawione, można usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych.

Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych w stosunku do nas. Są to:

Prawo dostępu do kategorii przetwarzanych danych, celów przetwarzania, okresu przechowywania i ewentualnych odbiorców. (Art. 15 DSGVO).
Prawo do korekty lub usunięcia nieprawidłowych lub niekompletnych danych. (Art. 17 DSGVO).
Prawo do ograniczenia przetwarzania, o ile usunięcie danych nie jest możliwe lub nie można go zakwestionować. (Art. 18 DSGVO).
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli przetwarzanie danych odbywało się w oparciu o uzasadniony interes. (Art. 21 ust. 1 DSGVO).
Prawo do odwołania zgody wyrażonej ze skutkiem na przyszłość. (Art. 7 ust. 3 DSGVO).
Prawo do przenoszenia danych we wspólnym formacie. (Art. 20 DSGVO).
Mogą Państwo również złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, w szczególności w państwie członkowskim Państwa stałego pobytu, miejsca pracy lub miejsca, w którym podejrzewają Państwo naruszenie przepisów. (Art. 77 DSGVO).
Przekazywanie danych do państw trzecich spoza UE

Wszystkie informacje podane powyżej będą przetwarzane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. Twoje dane będą przekazywane lub przetwarzane w krajach trzecich tylko wtedy, gdy jest to przewidziane przepisami prawa i gdy w kraju trzecim zapewniony jest odpowiedni poziom ochrony danych.

Ujawnianie danych

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych osobom trzecim.

Impressum      Dyskrecja      fotografie: www.pixabay.com