deutsch       english       español       français      italiano
      にほんご       nederlandse       polska       português        русский      中国人


Beeld van de schepping

Brigitte NeumannHeb je ooit een beeld geschilderd van de schepping, van de wereld om ons heen? Nee, niet met potloden op papier, maar voor je innerlijke oog. Als je wilt, sluit je ogen even en schilder je een beeld van de ontwakende natuur in het voorjaar: schilder de zon en de wolken, de bloemen en bomen, de vogels en de vissen, jij en ik.

Misschien is het plaatje voor je ogen geworden zoals we het kennen van onze kinderen: eenvoudig, gestructureerd, de zon in de linker bovenhoek, een paar wolken ernaast, een bloem, een boom, een kat en een mens naast elkaar. De bloem heeft de grootte van een mens, soms overtreft hij hem zelfs. Sommige van hen hebben nog steeds een vlinder of een vogel die door de foto vliegt.

De Psalm 104 "Heer, wat zijn uw werken zo groot en zo veel! U hebt ze allemaal besteld en de aarde is vol met uw goederen", en het zonnelied van Franciscus van Assisi nodigt ons uit om een stralend beeld te schilderen van de schepping die ons omringt. En waar we kijken, ontdekken we de vrolijke maand mei. Weelderige groei, geurige lila, zingende vogels maken onze zintuigen gelukkig en vrij. Overal zon?

We weten allemaal dat dit niet het geval is. Er zijn dagen dat de lucht bewolkt is en er geen enkele zonnestraal doorbreekt in het sombere grijs boven ons. De wereld is niet zo eenvoudig en zonnig als het beeld dat ik heb getekend - en het leven is helemaal niet.

Als verlichte mensen van de 21e eeuw hebben we veel van de complexiteit van de onderlinge relaties ontcijferd - tot aan de genetische informatie, de genen van planten, dieren en mensen, we weten er nu alles over.
Er gaat geen dag voorbij zonder een persbericht met informatie over wat onderzoekers op het gebied van biologie, gentechnologie en geneeskunde iets nieuws hebben ontwikkeld. Gisteren was er sprake van "gen-gras": plantengeneticus Russell McInnes van het Research Centre for Molecular Plant Breeding in Perth heeft het gras zo gemanipuleerd dat de stengels veel geleidelijker groeien. Bovendien bleek dit gras resistent te zijn, waardoor het onderhoud van het gazon in voetbalstadions of op golfbanen van dit type veel gemakkelijker wordt en het regelmatig maaien van het gazon tot het verleden behoort.

Het apparaat dat voor deze genetische manipulatie wordt gebruikt, wordt een genpistool genoemd. Kleine gouden kraaltjes Ze gebruiken kleine gouden kraaltjes kanonnenvoer, gecoat met de bijbehorende erfelijke stof en in de stengels geschoten.
Op een gouden ondergrond hoopt men een andere ontwikkeling tegen te komen: Zaadbedrijven hebben zaad gekweekt dat niet in staat is zich voort te planten. Dit betekent dat wanneer boeren de gezaaide maïs of tarwe oogsten, ze niet langer hun eigen zaad van de oogst kunnen produceren en elk jaar nieuwe zaden moeten kopen. Hierdoor kunnen zaadbedrijven hun jaarlijkse afzet veiligstellen en niet langer bang zijn dat boeren hun eigen zaden zullen gebruiken, in ontwikkelingslanden.
En afgelopen zondag, vanwege de tijd van aanbidding, kwam er een bericht uit dat een Amerikaanse neuroloog God in het menselijk brein heeft gefotografeerd. Met behulp van een speciale techniek fotografeerde hij veranderingen in de achterste cortex van mensen die in gebed of meditatie waren. Deze veranderingen moeten de ruimtelijke en temporele perceptie en daarmee een gevoel van oneindigheid oplossen. Neuroimaging is het onderzoeksgebied dat tot doel heeft God zichtbaar te maken als een biologisch fenomeen in de hersenschors van ieder mens.

Gras, dat niet meer groeit, zaden die zich niet meer kunnen voortplanten, God, die zichtbaar kan worden gemaakt als een biologisch systeem in de hersenschors van de mens. Ik zou de reeks voorbeelden van embryo-onderzoek, ontwikkeling van stamcellen en nog veel meer kunnen voortzetten. De wetenschap van de 21ste eeuw verbeeldt de schepping in andere beelden dan "alleen de zon en wolken, een bloem, een dier, een boom en een mens".
Hoe zit het met de foto's die we een paar minuten geleden hebben getekend en die werden gekenmerkt door "Heer, hoe groot en zo veel zijn uw werken! U hebt ze allemaal besteld en de aarde is vol met uw goederen" en "Laudato si o mi signore"? Worden deze beelden van de wereld van gisteren vervangen door het beeld van de wetenschap van vandaag? Hebben genetische manipulatie en geneeskunde bewezen dat de mens de kroon op de schepping is?
Het hangt af van wie de pen in zijn hand heeft wanneer een schilderij wordt gemaakt.

Laten we eens kijken naar de wetenschapper: Wetenschappers presenteren ons de beelden van wat zij hebben onderzocht, dat wil zeggen de beelden van hun eigen handelen. Geweldig zijn deze beelden, gigantisch in hun effecten. Zij mengen zich zo in de schepping en in ons leven, dat menigeen zich zorgen maakt over de vraag of menigeen zich zorgen maakt: Waar gaat dit alles toe leiden? Tot welke acties zullen mensen in staat zijn?

Laten we eens kijken naar de gebeden van de 104e Psalm: Hij schildert geen beeld van zijn eigen handelen, maar raakt betrokken bij wat hij buiten zijn eigen cortex waarneemt. Hij raakt betrokken bij het prijzen van de Schepper (en niet zijn eigen glorie): "Lof de Heer, mijn ziel! Heer, mijn God, je bent zeer glorieus, je bent mooi en versierd. Licht is je jurk die je draagt. Je legt de lucht uit als een tapijt, je bouwt je kamers boven het water.

Afgelopen vrijdag hield bondspresident Johannes Rau de traditionele Berlijnse toespraak over "Zal alles in orde zijn? Voor de menselijke vooruitgang". Het erkent de grote successen van de wetenschap, die hebben bijgedragen aan alles wat ons leven vandaag de dag gemakkelijker en langer heeft gemaakt. Maar hij vraagt ook: "Wat is goed voor de mens? Het antwoord op deze vraag, zegt Johannes Rau, "kan alleen worden gevonden als we onze eigen ethische principes voor ons persoonlijk leven en voor het samenleven van mensen plannen, respecteren en naleven.

Ethische principes bepalen de grenzen waarbinnen wij opereren. We kennen ze als de tien geboden als mensenrechten - of ook als de milieubeschermingseisen om de schepping in stand te houden.
Johannes Rau roept de wetenschap op om deze oude principes en waarden niet te privatiseren, maar ze op te nemen in wetenschap en onderzoek, zodat we geen "gevangenen worden van een concept van vooruitgang dat de perfecte mens als maatstaf heeft".

Wij zijn allemaal van mening dat deze eisen noodzakelijk zijn. Iemand zette het in het openbaar.

Maar we moeten ook nog eens naar onze eigen foto's kijken.

Ethische principes plaatsen onze beelden ook in een gemeenschappelijk kader, ze geven de beelden een relatie met elkaar. Wij kennen de geschenken die relaties duurzaam maken: Liefde, vergeving, vriendelijkheid, vriendelijkheid, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, vrede en vreugde.

Laten we nu nog eens kijken naar ons eenvoudige beeld van de schepping: een wolk, een zon, onder een bloem, een boom, een kat en een mens. De bloem kan groter zijn dan de mens.
Dit eenvoudige plaatje raakt ons omdat het de vreugde van een kind of onze eigen vreugde in het schilderen tot uitdrukking brengt. Het raakt ons omdat het onze liefde voor de natuur weerspiegelt. Waar we deze waarden, liefde, vergeving, vriendelijkheid, vriendelijkheid, vriendelijkheid, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, vrede en vreugde in onze dagelijkse activiteiten en werk toestaan, plaatsen we onszelf met ons eigen beeld in het brede kader van de goede goddelijke krachten die het leven dragen - en die vandaag nog steeds hoop geven op het scheppen van morgen.

Impressum       Privacy     Afbeeldingen: www.pixabay.com