deutsch       english       español       français      italiano
      にほんご       nederlandse       polska       português        русский      中国人


Privacyverklaring


Naleving van de wetgeving inzake gegevensbescherming is voor ons niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een belangrijke vertrouwensfactor. Met de volgende gegevensbeschermingsvoorschriften willen wij u daarom informeren over het type, de omvang en het doel van de door u verzamelde en verwerkte persoonlijke gegevens in het kader van deze internetaanwezigheid en uw rechten.

Verantwoordelijk voor de bescherming van gegevens op grond van artikel 1, lid 1, onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 4 Nr. 7 van de EU-gegevensbeschermingsverordening (DSGVO):

Dr. Harald Renner
Nordstr. 11
D-34630 Gilserberg
Duitsland

Welke gegevens we verzamelen en verwerken

a) Loggegevens

Wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten, stuurt het apparaat waarmee u toegang krijgt tot de site loggegevens (verbindingsgegevens) naar onze servers. Loggegevens omvatten het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website of dienst, de browser die u gebruikt om toegang te krijgen tot de website of dienst, de webpagina die u hebt bezocht, de configuratie van uw systeem en de datum en tijd. Wij slaan IP-adressen alleen op voor zover dat nodig is om onze diensten te leveren. Anders worden de IP-adressen verwijderd of geanonimiseerd. Wij slaan uw IP-adres bij uw bezoek aan onze website en de IP-adressen van de bezoekers van uw website maximaal 7 dagen op om aanvallen te herkennen en te voorkomen.

b) Koekjes

Wij gebruiken cookies op verschillende plaatsen op onze website. Dit zijn kleine identifiers die een server opslaat op het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website of diensten. Ze bevatten informatie die kan worden opgevraagd wanneer u gebruik maakt van onze diensten en zo een efficiënter en beter gebruik van onze website mogelijk maakt.

Wij maken gebruik van permanente en zogenaamde sessiecookies. Sessiecookies zijn al verwijderd wanneer u uw webbrowser sluit. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat totdat ze niet langer nodig zijn om hun doel te bereiken en worden verwijderd.

De cookies verbeteren onze diensten. Ze worden gebruikt om statistische waarden te verzamelen over onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers.

U kunt het plaatsen van cookies verhinderen door een passende instelling in uw internetbrowser en dus bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Reeds ingestelde cookies kunnen via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers.

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens ten opzichte van ons. Dat deden ze:
het recht van toegang tot de categorieën verwerkte gegevens, de doeleinden van de verwerking, de duur van de opslag en de eventuele ontvangers. (art. 15 DSGVO).
Een recht op correctie of verwijdering van onjuiste of onvolledige gegevens. (art. 17 DSGVO).
Een recht op een beperking van de verwerking voor zover een verwijdering niet mogelijk of betwistbaar is. (art. 18 DSGVO).
Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking indien de gegevensverwerking werd uitgevoerd op basis van een rechtmatig belang. (Art. 21, lid 1 DSGVO).
Het recht om een gegeven toestemming voor de toekomst in te trekken. (Art. 7, lid 3 DSGVO).
Een recht op gegevensportabiliteit in een gemeenschappelijk formaat. (art. 20 DSGVO).
U kunt ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, in het bijzonder in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplek of vermoedelijke inbreukplek. (art. 77 DSGVO).

Doorgifte van gegevens aan derde landen buiten de EU

Alle hierboven gegeven informatie wordt verwerkt op servers binnen de Europese Unie. Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan of verwerkt in derde landen als de wet hierin voorziet en er in het derde land een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd.

Openbaarmaking van gegevens

Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden.

Impressum       Privacy     Afbeeldingen: www.pixabay.com