HOME 1    nederlandse    HOME 2


Privacyverklaring


Met de volgende voorschriften inzake gegevensbescherming willen wij u informeren over het type, de omvang en het doel van de door u binnen deze internetaanwezigheid verzamelde en verwerkte persoonsgegevens en over uw rechten.

Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming volgens Art. 4 Nr. 7 van de EU Verordening Gegevensbescherming (DSGVO):

Dr. Harald Renner
Nordstr. 11
D-34630 Gilserberg
Duitsland

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij

a) Loggegevens

Wanneer u onze website bezoekt of onze diensten gebruikt, zendt het apparaat waarmee u toegang tot de site verkrijgt loggegevens (verbindingsgegevens) naar onze servers. Loggegevens omvatten het IP-adres van het apparaat waarmee u toegang hebt tot de website of de dienst, de browser waarmee u toegang hebt verkregen, de webpagina die u hebt bezocht, uw systeemconfiguratie, en datum en tijd. Wij slaan IP-adressen alleen op voor zover dat nodig is om onze diensten te kunnen leveren. Anders worden de IP-adressen gewist of geanonimiseerd. Wij slaan uw IP-adres op wanneer u onze website bezoekt en de IP-adressen van de bezoekers van uw website voor maximaal 7 dagen op om aanvallen te herkennen en te voorkomen.

b) Cookies

Op verschillende plaatsen op onze website gebruiken wij cookies. Dit zijn kleine herkenningstekens die door een server worden opgeslagen op het apparaat waarmee u toegang tot onze website of diensten hebt verkregen. Ze bevatten informatie die kan worden opgeroepen wanneer u toegang krijgt tot onze diensten en maken zo een efficiënter en beter gebruik van onze website mogelijk.
Wij gebruiken permanente en zogenaamde sessiecookies. Sessiecookies worden al gewist wanneer u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat totdat ze niet meer nodig zijn om hun doel te bereiken en worden verwijderd.
De cookies verbeteren onze diensten. Ze worden gebruikt om statistische waarden over onze website te verzamelen, bijvoorbeeld het aantal bezoekers.
U kunt het plaatsen van cookies verhinderen door een geschikte instelling in uw internetbrowser en zo bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Reeds geplaatste cookies kunnen via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers.

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens ten opzichte van ons. Dit zijn:

Een recht op toegang tot de categorieën van verwerkte gegevens, de doeleinden van de verwerking, de duur van de opslag en de eventuele ontvangers. (Art. 15 DSGVO).
Een recht op correctie of verwijdering van onnauwkeurige of onvolledige gegevens. (Art. 17 DSGVO).
Een recht op een beperking van de verwerking voor zover een verwijdering niet mogelijk is of wordt betwist. (Art. 18 DSGVO).
Een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking indien de gegevensverwerking is uitgevoerd op basis van een gerechtvaardigd belang. (Art. 21 par. 1 DSGVO).
Een recht om een gegeven toestemming met werking voor de toekomst in te trekken. (Art. 7 par. 3 DSGVO).
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid in een gemeenschappelijk formaat. (Art. 20 DSGVO).
U kunt ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van vermoedelijke inbreuk. (Art. 77 DSGVO).
Doorgifte van gegevens aan derde landen buiten de EU

Alle hierboven vermelde gegevens worden verwerkt op servers binnen de Europese Unie. Uw gegevens worden alleen doorgegeven aan of verwerkt in derde landen indien de wet hierin voorziet en in het derde land een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd.

Doorgeven van gegevens

Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden.

Impressum       Privacy     Afbeeldingen: www.pixabay.com