HOME 1    magyar    HOME 2


Adatvédelem


1) A személyes adatok gyűjtésére vonatkozó információk és a felelős személy elérhetőségei
1.1 Örülünk, hogy meglátogatja weboldalunkat, és köszönjük érdeklődését. A következőkben tájékoztatjuk arról, hogyan kezeljük személyes adatait, amikor Ön használja weboldalunkat. Ebben az összefüggésben személyes adatnak minősül minden olyan adat, amellyel Ön személyesen azonosítható.
1.2 Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében a jelen weboldalon történő adatkezelésért felelős személy Dr. Harald Renner, Nordstr. 11, 34630 Gilserberg, Németország, e-mail: hrenner@optipage.de. Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit.
1.3 Ez a weboldal biztonsági okokból, valamint a személyes adatok és egyéb bizalmas tartalmak (pl. megrendelések vagy az adatkezelőhöz intézett megkeresések) továbbításának védelme érdekében SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot a "https://" karakterláncról és a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról ismerheti fel.

2) Adatgyűjtés a weboldalunk látogatása során
Csak azokat az adatokat gyűjtjük, amelyeket az Ön böngészője továbbít a szerverünknek (úgynevezett "szervernaplófájlok"). Amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat, a következő adatokat gyűjtjük, amelyek technikailag szükségesek ahhoz, hogy a weboldalt megjeleníthessük Önnek:
- Meglátogatott weboldalunk
- Dátum és idő a hozzáférés időpontjában
- Az elküldött adatok mennyisége bájtokban
- Forrás/hivatkozás, ahonnan az oldalra jutottál
- Használt böngésző
- Használt operációs rendszer
- Anonimizált formában használt IP-cím
A feldolgozásra a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján kerül sor, a weboldalunk stabilitásának és funkcionalitásának javításához fűződő jogos érdekünk alapján. Az adatokat nem adjuk tovább és nem használjuk fel más módon. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy utólagosan ellenőrizzük a szerver naplófájljait, ha konkrét jelek utalnak jogellenes használatra.

3) Sütik
Annak érdekében, hogy weboldalunk látogatását vonzóbbá tegyük és bizonyos funkciók használatát lehetővé tegyük, különböző oldalakon úgynevezett sütiket használunk. Ezek olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a végberendezésen tárolnak. Az általunk használt sütik egy része a böngésző munkamenet végeztével, azaz a böngésző bezárása után törlődik (ún. munkamenet sütik). Más sütik az Ön végberendezésén maradnak, és lehetővé teszik számunkra, hogy a következő látogatáskor felismerjük az Ön böngészőjét (tartós sütik). A sütik beállítása esetén bizonyos felhasználói információkat, például böngésző- és helyadatokat, valamint IP-címértékeket gyűjtenek és dolgoznak fel egyedi mértékben. A tartós sütik automatikusan törlődnek egy meghatározott idő után, amely a sütiktől függően eltérő lehet.
Amennyiben a személyes adatokat az általunk alkalmazott egyedi sütik is feldolgozzák, a feldolgozás a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerint történik, a weboldal lehető legjobb működéséhez, valamint az oldal látogatásának ügyfélbarát és hatékony kialakításához fűződő jogos érdekeink védelme érdekében.
Nem dolgozunk együtt hirdetési partnerekkel, és nem adjuk át az Ön személyes adatait harmadik félnek.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy böngészőjét úgy állíthatja be, hogy tájékoztatva legyen a sütik beállításáról, és egyénileg dönthessen azok elfogadásáról, illetve bizonyos esetekben vagy általában kizárhatja a sütik elfogadását. Az egyes böngészők eltérő módon kezelik a cookie-beállításokat. Ezt az egyes böngészők súgómenüje írja le, amely elmagyarázza, hogyan módosíthatja a cookie-beállításokat. Ezeket a megfelelő böngészőkhöz az alábbi linkek alatt találja:
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/temporäres-zulassen-von-cookies-und-website-daten-in-microsoft-edge-597f04f2-c0ce-f08c-7c2b-541086362bd2
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Króm: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Szafari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha nem fogadja el a sütiket, weboldalunk működése korlátozott lehet.

4) Kapcsolatfelvétel
Amikor kapcsolatba lép velünk (pl. e-mailben), személyes adatokat gyűjtünk. Ezeket az adatokat kizárólag az Ön kérésének megválaszolása, illetve az Önnel való kapcsolatfelvétel és a kapcsolódó technikai adminisztráció céljából tároljuk és használjuk fel. Ezen adatok feldolgozásának jogalapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekünk, hogy válaszoljunk az Ön kérésére. Az Ön adatait a kérésének végleges feldolgozása után töröljük. Ez a helyzet akkor áll fenn, ha a körülmények arra utalnak, hogy a kérdéses ügyet véglegesen tisztázták, és feltéve, hogy nincsenek ezzel ellentétes törvényi visszatartási kötelezettségek.

5) Az érintett jogai
5.1 Az alkalmazandó adatvédelmi törvény az Ön személyes adatainak kezelése tekintetében az adatkezelővel szemben az alábbi érintettek jogait (tájékoztatási és beavatkozási jogokat) biztosítja Önnek; e jogok gyakorlásának megfelelő előfeltételei tekintetében a megadott jogalapra történik hivatkozás:
- A DSGVO 15. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog;
- A DSGVO 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog;
- Törléshez való jog a DSGVO 17. cikke szerint;
- Az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján;
- A tájékoztatáshoz való jog a GDPR 19. cikke alapján;
- Az adatok hordozhatóságához való jog a GDPR 20. cikke alapján;
- A hozzájárulás visszavonásához való jog a GDPR 7. cikkének (3) bekezdése alapján;
- A GDPR 77. cikke szerinti panasz benyújtásának joga.
5.2 KIFOGÁSOLÁSI JOG
HA AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT ÉRDEKMÉRLEGELÉS KERETÉBEN KEZELJÜK AZ ELSŐDLEGES JOGOS ÉRDEKÜNK ALAPJÁN, AKKOR ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY AZ ÖN KÜLÖNLEGES HELYZETÉBŐL ADÓDÓ OKOKBÓL BÁRMIKOR TILTAKOZZON A JÖVŐBENI HATÁLLYAL EZEN ADATKEZELÉS ELLEN.
HA ÖN ÉL A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOGÁVAL, LEÁLLÍTJUK AZ ÉRINTETT ADATOK FELDOLGOZÁSÁT.
NEM HASZNÁLUNK SZEMÉLYES ADATOKAT REKLÁMCÉLOKRA.


6) A személyes adatok tárolásának időtartama
A személyes adatok tárolásának időtartamát a vonatkozó jogalap, a feldolgozás célja és - adott esetben - a vonatkozó jogi megőrzési időszak határozza meg (pl. a kereskedelmi és adójog szerinti megőrzési időszakok).

Ha a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján jogi vagy kvázi jogi kötelezettségek keretében feldolgozott adatokra törvényes megőrzési időszakok vonatkoznak, ezeket az adatokat a megőrzési időszakok lejárta után rutinszerűen töröljük, feltéve, hogy az adatokra már nincs szükség a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés kezdeményezéséhez és/vagy nincs jogos érdekünk az adatok további tárolásához.
Ha a személyes adatok feldolgozása a DSGVO 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történik, ezeket az adatokat mindaddig tároljuk, amíg az érintett nem gyakorolja a DSGVO 21. cikk (1) bekezdése szerinti tiltakozási jogát, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

Továbbá, hacsak a jelen nyilatkozatban a konkrét feldolgozási helyzetekre vonatkozó egyéb információk másként nem rendelkeznek, a tárolt személyes adatok törlésre kerülnek, amikor már nincs szükség azokra a célokra, amelyekhez azokat gyűjtötték vagy más módon feldolgozták.

Impresszum Adatvédelem Képek a www.pixabay.com weboldalról
Sablon

Nicepage segítségével létrehozott .

Impresszum     Adatvédelmi dátum     Fotók: www.pixabay.com