HOME 1    svensk    HOME 2


Körning vid hög ålder


Laura Gosemann


När ska körkortet återkallas?

Körning för äldre personer är alltid ett diskussionsämne. Det kan innebära en fara för både förarna själva och deras omgivning, men äldre människor vill inte ge upp sin rörlighet och sitt självbestämmande. Men även om studier visar att olycksrisken ökar med 75 års ålder kan man inte dra in körkortet generellt. I följande artikel förklaras hur man kan förebygga trafikolyckor. I Tyskland utfärdar man körkort på livstid. I våra grannländer gäller dock andra regler. Spanska förare måste till exempel göra ett körförmågeprov vart tionde år från 45 års ålder och till och med efter två år från 70 års ålder. Även i Schweiz är det obligatoriskt att visa upp ett sådant test för familjeläkaren vartannat år.

På grund av detta finns det röster som kräver en åldersgräns för körkort. De olyckssiffror som det federala statistikkontoret (Destatis) har tagit fram från 2015 visar att cirka 61 procent av bilförarna mellan 65 och 74 år själva orsakade en olycka. Om unga vuxna i åldern 18-24 år körde bilen var de skyldiga i 65 procent av fallen. Det högsta värdet uppmättes dock av förare över 75 år, som hade orsakat olyckan själva i 75 procent av fallen.

När man tittar på dessa siffror kan man dock konstatera att äldre personer kör bil mer sällan och därför orsakar färre olyckor i absoluta tal än oerfarna dit begränsar förmågan att ta till sig och bearbeta information i komplexa situationerl begränsningar i ålderdomen.

Det går i princip inte att förneka att åldrandet åtföljs av vissa funktionsnedsättningar som också påverkar vägtrafiken. Viktiga parametrar som synskärpa, hörselförmåga och reaktionstid minskar. Dessutom begränsas förmågan att ta till sig och bearbeta information i komplexa situationer. Ofta kompenseras dessa funktionsnedsättningar genom att äldre personer kör långsammare och inte under högtrafik, undviker okända vägar och kör på natten och i dåligt väder. Därför orsakas olyckor där äldre personer är inblandade sällan av fortkörning, rattfylleri eller djärva omkörningsmanövrar, utan när de ger företräde, backar, svänger eller vänder.

Även om hög ålder inte alltid hindrar bilkörning - det finns naturligtvis också 80-åringar som är "friska som en nötkärna" - bör seniorer inte minst beakta effekterna av medicinering vid sidan av åldersrelaterade influenser. Vissa sjukdomar eller läkemedel kan begränsa förmågan att uppfatta och reagera.

Tvångsinlämning av körkort

Här: Ofta lämnas körkortet in först efter att en olycka har inträffat. Eftersom den äldre person som orsakat olyckan är chockad själv och vill förhindra en sådan situation i framtiden genom att inte sätta sig bakom ratten igen. Eller så verkar han förvirrad och okoncentrerad när han pratar med polisen. Här informeras vägtrafikmyndigheten så att trafikpsykologer och läkare sedan kan kontrollera den berörda personens psykofunktionella kapacitet. Om resultatet är negativt återkallas körkortet slutligen.

Förebyggande av olyckor

Det finns numera olika seminarier för äldre trafikanter. Det tyska trafiksäkerhetsrådet (DVR) informerar till exempel om alla viktiga trafikfrågor inom ramen för sitt program "Sicher mobil" på äldreboenden, vuxenutbildningar eller klubbar. ADAC erbjuder också en flera timmar lång utbildning för äldre personer där man förklarar hur fordon beter sig i gränssituationer.

Hos TÜV kan man frivilligt och mot en avgift genomföra en prestandakontroll av äldre trafikanter. Men eftersom körning i hög ålder fortfarande betraktas mycket negativt är det fortfarande sällsynt att seniorer frivilligt låter sig testas, särskilt om det kostar något. Det bör därför ske en förändring i tankesättet så att frivilliga tester blir en självklarhet.

Tryck     Dataskydd     Bilder: www.pixabay.com