deutsch       english       español       français      italiano
      にほんご       nederlandse       polska       português        русский      中国人


Ochrona świata wewnętrznego - zapobieganie przemocy

Elmar H. Supe

Dr Elmar Supe (zmarł w 2003 roku) był dyrektorem naukowym w Instytucie Pedagogiki Ogólnej i Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu w Vechcie. Wcześniej pracował w bankach, szkołach i na uniwersytetach, a przez 18 lat pracował w ministerstwach rządu Dolnej Saksonii jako konsultant ds. uzależnień i kwestii narkotykowych. Od wielu lat zajmuje się szkoleniem asystentów uzależnionych w Guttempler-Bildungswerk. Opowiadał się za utworzeniem gminnych rad prewencji i "wewnętrznej ochrony środowiska".

Poświęć trochę czasu, aby zobaczyć i cieszyć się pięknymi rzeczami w życiu.

Zapobieganie jest często i wiele mówi się o prewencji, ale zazwyczaj tylko wtedy, gdy jest za późno, gdy uzależnieni lub narkomani obciążają swoje środowisko lub gdy poważne przestępstwa, takie jak ataki ksenofobiczne, są opłakiwane. Wezwanie do podjęcia działań prewencyjnych brzmi - szczególnie w niedzielnych wystąpieniach - co jest w rzeczywistości zbyt późno.

Następnie "okrągłe stoły" są spontanicznie formowane, planowane projekty lub organizowane akcje i demonstracje. Problematyczne są nie tylko "zbyt późno", ale także konkretne procedury, np. przeciwko przestępczości, uzależnieniom czy narkotykom. Kompleksowa promocja zdrowia i profilaktyka, którą nazywam ochroną środowiska w pomieszczeniach, są bardziej potrzebne niż działania i konkretne projekty.

Oczywiście konieczne jest zapobieganie.

Decydujące pytanie brzmi: Jak skutecznie zapobiegać? Administracja i politycy słusznie pytają: Jak możemy sprawić, aby profilaktyka była jak najbardziej opłacalna? Tak więc JAK jest kwestią decydującą. W żadnym wypadku osoby odpowiedzialne nie powinny chować głowy w piasku.

Ale nie tylko uzależnienie i nadużywanie substancji uzależniających stanowią wyzwanie w zakresie profilaktyki, ale także wiele innych zjawisk, które mają na siebie istotny wpływ: przemoc np. w szkołach, w rodzinach, wobec obcokrajowców, przestępczość, w tym przestępczość zorganizowana, wykorzystywanie seksualne, na skutek którego ofiary cierpią przez całe życie, zaburzenia odżywiania, takie jak nadmierne odżywianie i anoreksja, uzależnienie od leków, nielegalne narkotyki i hazard, inne uzależnienia niezwiązane z uzależnieniami od narkotyków, ryzyko samobójcze, zaniedbania i kultowość wśród młodzieży. Wszystkim tym problemom w ich różnych olśniewających formach należy zapobiegać, ale często tylko wtedy, gdy coś stało się widoczne dla społeczeństwa, np. gdy narkotyki lub przemoc w szkole wzywają do działania. Niestety jest późna reakcja, a nawet nadmierna reakcja.

Często organizowane są "okrągłe stoły", przy których z reguły zasiadają ci sami ludzie, niezależnie od tego, do jakich zachowań "dysocjalnych", tj. zachowań, które są oderwane od społeczeństwa i jego wartości, należy podejść. Szukają przyczyn i możliwości zapobiegania takim negatywnym zdarzeniom lub ich ograniczania. Wszystkie grupy robocze osiągają podobne wyniki, ponieważ zarówno czynniki warunkowe, jak i środki zaradcze dla wszystkich form zachowań dysocjalnych są w dużej mierze identyczne.

Zapobieganie to uczenie się, edukowanie, wzmacnianie pozycji i zachęcanie do życia

Zapobieganie uzależnieniom jest sprzeczne z tymi zasadami. Życie jest czymś pięknym i pozytywnym, nie jest uzależnieniem. Moim zdaniem Portugalczycy słusznie nazywają swoją profilaktykę "Projecto VIDA", czyli "life project".

Zapobieganie uzależnieniom, które jest w dużej mierze praktykowane w szkołach, jest często zorientowane negatywnie, właśnie w uzależnieniu z jego straszliwymi negatywnymi skutkami. Dostarcza informacji, które nie są pomocne, często nawet wzbudzają ciekawość i dlatego są niebezpieczne. Procedura jest podobna dla innych objawów. Podkreśla się negatyw, szczegółowo przedstawia dane i przestępstwa oraz przekazuje pewną wiedzę o narkotykach.

Wiemy jednak, że same informacje nie mają charakteru zapobiegawczego. Chodzi raczej o uczucia, postawy, postawy, postawy i kompetencje, o to, co Adolf Busemann już trzeźwo stwierdził w 1931 roku:

"Każdy człowiek potrzebuje minimum kontaktu z naturą, samotności i towarzystwa, radości, szacunku, zaufania i sukcesu, własności, wypoczynku i ciszy, a także wzniesienia się ponad codzienność i przemijającego w rytmicznym powtarzaniu.

Informacje i środki odstraszające nie mają skutku zapobiegawczego

Niewielka ilość informacji, niezależnie od ich wielkości, nie wystarcza - nawet jeśli są optymalnie zapakowane i przekazane w błyszczących broszurach. Musimy zapobiegać w różny sposób, przy użyciu różnych środków i metod.

Jedną z takich nowych koncepcji jest ochrona świata wewnętrznego. Chciałbym zastąpić je uzależnieniem i profilaktyką narkotykową oraz wieloma innymi szczególnymi praktykami profilaktyki. Wewnętrzna ochrona środowiska to promocja zdrowia i profilaktyka w rozumieniu WHO. Jest on zorientowany na przyczynę, holistyczny, społeczny lub systemowy, a przede wszystkim pozytywny.

Ta wewnętrzna ochrona świata nie jest zorientowana na narkotyki, substancje uzależniające, przemoc i dane, ale na ludzi, ich zdolności, umiejętności i talenty, a także oczywiście na ich trudności i problemy. Chce wzmocnić siły odpornościowe i przekazać witalność.

Wewnętrzna ochrona środowiska jest równie ważna jak ochrona środowiska

Należy nadać jej taki sam priorytet jak ochronie środowiska! Konkretnie oznacza to, że ochrona świata wewnętrznego, podobnie jak ochrona środowiska, musi posiadać własną infrastrukturę, własne zasoby, instytucje i pracowników, tj. przedstawicieli i osoby odpowiedzialne.

Ochrona środowiska pokazała nam, że ponowne przemyślenia zmieniły postawy i zachowania, które zmniejszyły zanieczyszczenie i degradację środowiska. W ten sam sposób możliwa jest zmiana postawy i zachowania wobec zanieczyszczenia i zniszczenia pomieszczeń.

To radykalne przemyślenie jest tu również konieczne, jeśli my w Niemczech nie chcemy uzyskać amerykańskich warunków. Ale tak właśnie idziemy, jak pokazują statystyki i sprawozdania policji dotyczące przestępczości - coraz częściej również ze szkół. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość przestępstw nie jest znana i nie została rozwiązana, rozwój sytuacji jest groźny.

Z moich warsztatów na ten temat uczestnicy wracają do domu z tymi przemyśleniami: "Mogę wiele zrobić! Jestem ważny! Nie jestem bezsilny". Otrzymują od siebie nawzajem szereg konkretnych wskazówek i pomocy, takich jak pozytywne wzmacnianie, poświęcanie czasu, słuchanie, dawanie innym pewności siebie, sprawianie, że dziecko czuje, że jest to dla mnie cenne, oraz myślenie pozytywne.

Politycy wszystkich szczebli muszą jednak również zrozumieć, że nadszedł najwyższy czas, aby zrobić więcej dla prewencji. Ogromną sumę pieniędzy wydaje się na leczenie objawów, np. choroby, niepełnosprawności, przestępczości, zdecydowanie za mało, ale inwestuje się ją w zapobieganie. Niedopasowanie wynosi około 99 do 1.

Przyczyny i koncepcje prewencyjne są wymienne

Zarówno przyczyny, jak i koncepcje zapobiegania różnym objawom są wymienne, co można łatwo zauważyć w badaniach porównawczych. Z tego powodu skuteczniejsze jest łączenie konkretnych działań prewencyjnych w celu wzmocnienia i zwiększenia ich skuteczności, planowanie ich w dłuższej perspektywie czasowej oraz ich ciągłe i konsekwentne prowadzenie. Środki zapobiegawcze dotyczące łączenia w pakiety mają sens, ponieważ poszczególne działania szybko zanikają, a wyniki badań nie przekładają się na środki, zwłaszcza jeśli nie ma już aktualnej presji. Potem, poza rozmową, prawie nic się nie wydarzyło.

Ponadto środki na działania prewencyjne są i tak bardzo skromne i często bardzo ograniczone w czasie. Staranna, kompetentna, wczesna i ciągła profilaktyka jest rzadkością i z wymienionych powodów pozostaje fragmentaryczna. W ekspertyzie Federalnego Centrum Edukacji Zdrowotnej Instytut Badań nad Terapią w Monachium opisuje sytuację w zakresie profilaktyki w Niemczech jako spustoszałą - i słusznie.

Konkretne działania prewencyjne często prowadzą do zderzenia kompetencji, co często prowadzi do zestawienia lub nawet konfliktu. Odnosi się wrażenie, że niektórzy liderzy i instytucje widzą siebie, swoje interesy, swój wizerunek, swoje zasoby, a nie wielkie wspólne zadanie zapobiegania.

Skupmy się na znaczeniu życia i wartości zamiast uzależnienia czy przemocy

Koncentrują się też niemal wyłącznie na swoim "własnym" symptomie, np. uzależnieniu lub przestępstwie, zamiast na pozytywnych alternatywach, takich jak znalezienie znaczenia i orientacji wartości. W związku z tym powierzchnie cierne mogą być znacznie zredukowane, a tym samym pracownicy i zasoby mogą być efektywniej wykorzystywane, gdy poprawia się współpraca, koordynacja i całościowe zapobieganie.

Co to konkretnie oznacza?

1. Profilaktyka szczególna nie jest możliwa, ponieważ profilaktyka jako część edukacji zawsze staje się skuteczna w walce z destrukcyjnymi zjawiskami.

2. Można całkowicie zrezygnować ze specyficznej profilaktyki, np. profilaktyki narkotykowej i określonych grup roboczych.

3. Specyfika poszczególnych strategii profilaktycznych jest włączana przez instytucje i grupy robocze do całościowego podejścia do promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej zgodnie z zasadami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jego celem jest tworzenie zdrowego środowiska życia, rozwijanie umiejętności osobistych i działań sieciowych.

4. W szkołach, przedsiębiorstwach i społecznościach tworzone są grupy robocze w celu zapobiegania wszelkim formom zachowań dysocjalnych w sposób ukierunkowany przyczynowo i społeczny.

Więc kiedy grupy robocze opracowują i wdrażają koncepcje, które poprawiają warunki strukturalne i osobiste, wzmacniają dzieci i młodzież, rodziców, rodziny i nauczycieli, dają dobre przykłady i wyraźne granice, umożliwiają uczenie się życia w związkach i w wolnych przestrzeniach, które przekazują różnorodne kompetencje działania, strategie rozwiązywania konfliktów i zarządzania kryzysowego, to jest to skuteczne w walce z wieloma rodzajami zachowań dysocjalnych, jak to widać wszędzie tam, gdzie praca jest wykonywana w taki sposób w praktyce. W ten sposób połączone zostaną skromne dostępne zasoby i siły. Dzięki temu są one bardziej skuteczne i dostępne w dłuższej perspektywie czasowej - jest to niezbędny warunek profesjonalnego planowania i ciągłej pracy. Z programów na dużą skalę wiemy, że często nie docierają one do bazy, że są konkretne, często ze względu na bieżące incydenty, i że kończą się zbyt wcześnie.

Umożliwienie ludziom konstruktywnego rozwiązywania ich problemów i konfliktów

Nasi nauczyciele nie są przygotowani na to, że wielu uczniów, problemy i wyzwania, przed którymi stają w szkole dzisiaj i jutro. Dotyczy to w szczególności przemocy i narkotyków. Samo szkolenie nie wystarczy; jest również niewystarczające. Jeśli chcesz przezwyciężyć bezradność i poczucie bezsilności, musisz położyć podwaliny już podczas szkolenia oraz konsekwentnie i nieprzerwanie realizować i kontynuować program!

Rodzice są również niedostatecznie wyposażeni do wykonywania swoich ważnych zadań. Media codziennie informują o konfliktach partnerskich, sporach małżeńskich i tragediach rodzinnych. Przemoc, alkohol, narkotyki, przemoc i przestępstwa często przenikają się nawzajem.

Wynika to nie tylko z nieodpowiedniego przygotowania do życia, ale także z braku umiejętności komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Tragedie te, które zdarzają się codziennie w różnych aspektach - zwłaszcza dzieci i kobiety cierpią jak w męczeństwie przez długi czas - są dla mnie decydującą motywacją do osobistej pracy w tej dziedzinie. Obywatele - w tym nauczyciele - są entuzjastycznie nastawieni do promocji zdrowia i profilaktyki, ponieważ może to zmniejszyć obawy i obawy, obrażenia, trudności i śmierć.

Ostatecznym celem jest umożliwienie ludziom konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów, a nie ucieczka w stronę nadużyć, narkotyków, alkoholu, przemocy i przestępczości, ale kształtowanie ich życia w odpowiedzialny i pozytywny sposób.

Fundusze na leczenie objawów w porównaniu z prewencją są w stosunku 99:1

Politycy muszą również uznać, że wargi nie robią nic, a bezpieczeństwa wewnętrznego nie można osiągnąć poprzez zaostrzenie przepisów i zwiększenie liczby samych sił policyjnych. Konsekwencje oszczędzania tutaj w niewłaściwym miejscu wkrótce trzeba będzie drogo zapłacić. Skuteczna ochrona świata wewnętrznego musi zaczynać się w rodzinach, przedszkolach i szkołach, a także w grupach młodzieżowych i sportowych: ponieważ zachowania dysocjalne pojawiają się w procesie społecznym i można im zapobiegać tylko tam.

Pozostaje jednak zasadnicze pytanie, co my sami, co każdy z nas może zrobić dla skutecznej ochrony świata wewnętrznego. Siedem sugestii:

1. Głównym celem jest wzmocnienie pozycji dzieci, młodzieży i dorosłych, ponieważ główną przyczyną zachowań dysocjalnych jest zawsze słabość. Celem jest odkrywanie i promowanie talentów, wzmacnianie poczucia własnej wartości i odporności poprzez samoaktywność, uczestnictwo, mediację sukcesu lub budowanie relacji.

2. Nie ma w żadnym wypadku jedynie negatywnych zjawisk. Są one tylko o nich raportowane. Jeśli przyjrzymy się bliżej, założymy "okulary pozytywne", odkryjemy zaskakująco wiele dobrych rzeczy

Celem jest promowanie pozytywnego rozwoju oraz inspirowanie, komunikowanie i zachęcanie do sukcesu za pomocą dobrych przykładów i wzorowych zachowań. Może w tym uczestniczyć wiele osób, osób prywatnych i przedstawicieli instytucji.

3. Jeżeli chcemy zapobiec popytowi na substancje uzależniające, musimy zaoferować młodym ludziom szczególnie atrakcyjne alternatywy i równoważne, realistyczne, przedsiębiorcze i zorientowane na doświadczenie. Ma to doświadczenie na przykład w przyjaźni, zaangażowaniu społecznym, kościelnym lub politycznym, we wspólnych przedsięwzięciach w wielu dziedzinach, takich jak sport, gry, taniec, muzyka, teatr, kultura, sztuka, przyroda, turystyka, zwierzęta, języki, technologia, nauki ścisłe lub w krajach trzecich. Dotyczy to w równym stopniu osób dorosłych

W tym kontekście staje się jasne, że promocja zdrowia musi przyjąć ogólne podejście społeczne. Nie może to być tylko sprawa szkół, służb pomocy dla młodzieży i ekspertów, ale jest to zadanie i szansa dla wszystkich.

Otwartość, wiarygodność i docenianie tworzą dobrą atmosferę i podstawę środowiska, w którym każdy czuje się komfortowo.

Oferowanie atrakcyjnych alternatyw dla popytu na leki uzależniające

4. Istniejąca wiedza i dobre koncepcje muszą zostać wkrótce wdrożone. Przemocy przedstawiła w 1990 r. propozycje rządu federalnego dotyczące zapobiegania przemocy: brak nadmiernej reakcji ze strony państwa, wzmocnienie świadomości prawnej, przestępcy nie mogą uczyć się z "sukcesu", wzmocnienie zdolności rodzin i szkół do kształcenia, zmniejszenie obaw i niepowodzeń, wzmocnienie pracy z młodzieżą, edukacji prawnej i pedagogiki rodzinnej, pomoc w zastępstwie karania, szkolenie rodziców i nauczycieli, zmniejszenie przedstawiania przemocy w mediach. Oznacza to również, że wszystkie działania prewencyjne są zintegrowane w całościowe koncepcje, a wszystko, co okazało się nieodpowiednie, jest zbędne: Działania jednorazowe, "flash in the pan", informacje i same projekty. Przeciwdziałanie, pesymizm i wykluczenie zachęcają do niewłaściwego rozwoju.

5. Jeżeli ocena oddziaływania na środowisko jest przeprowadzana od wielu lat, logiczne jest, że dla wszystkich ważnych decyzji politycznych należy również przeprowadzić wewnętrzną ocenę oddziaływania na środowisko, uwzględniającą uzasadnione interesy bezpieczeństwa i zdrowia, zwłaszcza dzieci, młodzieży, rodzin i osób starszych.

W tym miejscu staje się jasne, że poza młodzieżą, władzami socjalnymi i zdrowotnymi, policja ma również doskonałe możliwości, aby w "gminnej radzie prewencyjnej" odgrywać aktywną rolę na wczesnym etapie, zamiast tylko rozwiązywać przestępstwa i zabezpieczać przestępców w sposób reaktywny.

W jego sercu leży pytanie: "Jak się traktujemy?

6. Wiemy, że w kryzysach, problemach i konfliktach nie powinniśmy widzieć tylko rzeczy negatywnych, a nie tylko beznadzieję.

Przekazują one raczej sens życia i pozytywne możliwości, które otwierają zupełnie nowe perspektywy. Ważna jest tu wrażliwość, zrozumienie, opanowanie, opanowanie, radość, pewność siebie, ale przede wszystkim pozytywne nastawienie do oczekiwań i troski.

7.Wreszcie, co nie mniej ważne, ważne jest, by dorośli unikali popełniania poważnych błędów i ustalali właściwe priorytety. U jego podstaw leży pytanie: "Jak się traktujemy? Potrzebna jest etyka, system wartości, wiarygodność i wzorowe zachowanie

Tylko jasne i jednoznaczne stanowiska mogą pomóc. Oznacza to nie "laisser-faire", nie "prawo do odurzenia", nie "taktykę salami" w kierunku uwolnienia, ale konsekwentne i jednoznaczne NIE dla narkotyków i przemocy!

Wewnętrzna ochrona świata oznacza również nieograniczone TAK w słowie i czynie dla życia, dla ludzkiej godności, uznania i przyszłości, a tym samym dla większego bezpieczeństwa, zdrowia i dobrobytu.

Impressum      Dyskrecja      fotografie: www.pixabay.com