deutsch       english       español       français      italiano
      にほんご       nederlandse       polska       português        русский      中国人


Prowadzenie pojazdu w starszym wieku

Laura Gosemann

Kiedy należy cofnąć prawo jazdy?

Prowadzenie samochodu dla seniorów jest powracającym tematem dyskusji. Może to zagrozić zarówno samym kierowcom, jak i ich bliźnim, jednak osoby starsze rzadko chcą się obejść bez ich mobilności i samostanowienia. Jednakże, chociaż badania wykazują, że ryzyko wypadku wzrasta wraz z wiekiem 75 lat, mogą oni cofnąć prawo jazdy we wszystkich państwach członkowskich. W poniższym artykule wyjaśniono, w jaki sposób można zamiast tego zapobiegać wypadkom drogowym. - Laura Gosemann

W Niemczech na ogół wydają dożywotnie prawa jazdy. W krajach sąsiednich obowiązują inne przepisy. Na przykład hiszpańscy kierowcy w wieku od 45 lat muszą podchodzić do testu umiejętności kierowcy co dziesięć lat, a od 70 roku życia nawet po dwóch latach. Również w Szwajcarii co dwa lata obowiązkowo poddają się takiemu badaniu u lekarza rodzinnego.

W związku z tym w Niemczech pojawiają się również głosy nawołujące do określenia limitu wiekowego dla praw jazdy. Dane liczbowe Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) z 2015 r. pokazują, że około 61% kierowców w wieku od 65 do 74 lat samo spowodowało wypadek. Jeśli młodzi dorośli w wieku od 18 do 24 lat jeździli samochodem, to w 65 proc. przypadków byli odpowiedzialni. Najwyższą wartość odnotowali jednak kierowcy powyżej 75 roku życia, którzy w 75 procentach sami byli winni wypadku.

Biorąc jednak pod uwagę te dane liczbowe, należy wziąć pod uwagę, że osoby starsze rzadziej podróżują samochodem po drogach, a zatem powodują znacznie mniej wypadków w wartościach bezwzględnych niż młodzi kierowcy. W związku z tym zryczałtowane roszczenia dotyczące limitu wiekowego nie mogą być poparte.

Ograniczenia funkcjonalne w podeszłym wieku

Zasadniczo starzeniu się towarzyszą pewne straty funkcjonalne, które mają również wpływ na ruch drogowy. Spadają ważne parametry, takie jak widzenie, słuch i zdolność reagowania. Ponadto pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w złożonych sytuacjach jest ograniczone. Często takie upośledzenia są kompensowane przez osoby starsze, które jeżdżą wolniej, a nie w godzinach szczytu, unikając nieznanych tras i podróży w nocy i przy złej pogodzie. Wypadki z udziałem seniorów spowodowane są zatem zbyt szybką jazdą, jazdą pod wpływem alkoholu lub odważnymi manewrami wyprzedzania, ale raczej jazdą do przodu, cofaniem, skręcaniem lub zawracaniem.

Chociaż wysoki wiek nie zawsze wyklucza prowadzenie pojazdu - są też 80-latkowie, którzy są "sprawni jak trampek" - seniorzy powinni wziąć pod uwagę efekty stosowania leków, oprócz wpływów związanych z wiekiem. Niektóre choroby lub leki mogą dodatkowo ograniczać zdolność postrzegania i reagowania.

Opłata za prawo jazdy przymusowe

Prawa jazdy często nie są wydawane, dopóki nie spowodują wypadku. Ponieważ osoba starsza, która spowodowała wypadek jest zszokowana i chce zapobiec takiej sytuacji, nie wchodząc już za kierownicę. Albo wydaje się zdezorientowany i nieskoncentrowany w rozmowach z policją. Tutaj informuje się władze ruchu drogowego, aby psychologowie ruchu drogowego i lekarze mogli następnie sprawdzić sprawność funkcjonalną psycho danej osoby. W przypadku negatywnego wyniku, prawo jazdy zostanie odebrane.

Zapobieganie wypadkom

Obecnie organizowane są różne seminaria dla starszych użytkowników dróg. Na przykład Niemiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (DVR) dostarcza informacji na temat wszystkich ważnych kwestii związanych z ruchem drogowym w ramach programu "Bezpieczna Mobilność" w domach spokojnej starości, ośrodkach kształcenia dorosłych lub stowarzyszeniach. ADAC oferuje również kilkugodzinne szkolenia dla seniorów, podczas których wyjaśniono zachowanie pojazdów w sytuacjach granicznych.

W TÜV kontrola wydajności starszych użytkowników dróg może być przeprowadzana dobrowolnie i za opłatą. Ponieważ jednak prowadzenie pojazdu w starszym wieku jest nadal uważane za negatywne, rzadko zdarza się, aby osoby starsze były testowane, jeśli coś kosztuje. Należy zatem ponownie przemyśleć tę kwestię, tak aby dobrowolny przegląd stał się kwestią.

Impressum      Dyskrecja      fotografie: www.pixabay.com