HOME 1    nederlandse    HOME 2


Als de hele wereld een dorp was


Indien wij de gehele mensheid zouden herleiden tot een dorp van 100 inwoners en zouden letten op de verhoudingen tussen alle bestaande volkeren, dan zou dit dorp als volgt zijn samengesteld:

60 Aziaten
14 Afrikanen
11 Europeanen
14 Amerikanen (Noord en Zuid)
1 Oceaniër

52 zouden vrouwen zijn
48 zouden mannen zijn

70 Niet-blanken
30 blanken

70 niet-christenen
30 christenen

89 heteroseksuelen
11 homoseksuelen

80 zouden onvoldoende levensomstandigheden hebben.

70 zouden analfabeet zijn.

50 zouden ondervoed zijn

1 zou sterven
2 zouden geboren worden

1 zou een PC hebben

1 zou een academische graad hebben

Als je de wereld vanuit dit perspectief bekijkt, wordt het voor iedereen duidelijk dat er behoefte is aan saamhorigheid, begrip, acceptatie en onderwijs.

Als u vanmorgen gezond en niet ziek wakker bent geworden, zult u gelukkiger zijn dan 1 miljoen mensen die de komende week niet zullen meemaken.

Als je nog nooit een oorlogsslag hebt meegemaakt, nog nooit de eenzaamheid van gevangenschap hebt gevoeld, de kwelling van marteling of honger - dan ben je gelukkiger dan 500 miljoen mensen op de wereld.

Als je naar de kerk kunt gaan zonder de angst bedreigd, gearresteerd of gedood te worden, dan ben je gelukkiger dan 3 miljard mensen op de wereld.

Als er eten in je koelkast ligt, iemand je kleedt, je een dak boven je hoofd hebt en een bed om op te liggen - dan ben je rijker dan 75% van de bewoners van deze wereld.

Als je een rekening bij de bank hebt, wat geld in je portemonnee of wat kleingeld in een klein doosje - dan behoor je tot 8% van de welgestelden in deze wereld.

U die deze tekst leest bent dubbel gezegend - omdat:

U behoort niet tot de 2 miljard mensen die niet kunnen lezen.

U hebt een PC!

Impressum       Privacy     Afbeeldingen: www.pixabay.com