deutsch       english       español       français      italiano
      にほんご       nederlandse       polska       português        русский      中国人


Patiënten - van object tot individu

Dr. med. Wilfried SchmidtOns immuunsysteem met al zijn facetten van specifieke en niet-specifieke afweermechanismen tegen ziekten blijft in de 21e eeuw op veel plaatsen een mysterie, ondanks alle wetenschappelijke vooruitgang, wat bij elke vraag nieuwe vragen oproept.

Zelfs het kleinste detail van de erfelijke eigenschappen van de huidige medische kennis kan niet verklaren waarom iemand ziek wordt en iemand anders niet onder vergelijkbare levensomstandigheden. Evenmin is genezing te begrijpen als de genezen persoon leed aan een medisch ongeneeslijke ziekte, bijvoorbeeld een kwaadaardige tumor.

Zo is de arts in het dagelijks leven voortdurend in tegenspraak met het feit dat hij zich aan de ene kant bewust is van zijn uiteindelijk niet alwetende kennis, maar aan de andere kant patiënten ontmoet die genezing van hem verwachten. Zelfs de toenemende objectieve kennis van de geneeskunde zal dit feit op de lange termijn niet kunnen onderdrukken.

Het klinisch beeld

Om het wetenschappelijke ziektebeeld te creëren, kunnen vier stadia worden onderscheiden die met elkaar in wisselwerking staan:

Wat is de ziekte? Het doel is om het karakteristieke patroon van symptomen te identificeren die deze ziekte onderscheiden van andere ziekten.

Wat zijn mogelijke specifieke oorzaken?

Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak? De tot nu toe waargenomen associaties of hypothesen worden experimenteel getest.

Welke pathogene mechanismen zitten er achter de geïdentificeerde oorzaken?

Dit leidt tot "wereldbeelden" van ziekten, "onvolledige modellen....., constructies voor het begrijpen van echte natuurlijke systemen", verklaart de gastro-enteroloog Prof. Dr. med. Ottmar Leiß. Hij vergelijkt ze met gedetailleerde stadsplattegronden die de meest nauwkeurige oriëntatie bieden, maar de omgeving niet afdekken.

"... Last but not least is de erkenning van de grenzen van de kennis een van de beslissende voorwaarden voor echte kennis", vat de arts Prof. Dr. Dr. med. Dr. phil. Wolfgang Böcher. Hij is er ook van overtuigd dat slechts een deel van de kennis over de processen van gezondheid en ziekte kan worden vastgelegd met de huidige geldige wetenschappelijke instrumenten. Met de toenemende vooruitgang worden de deelaspecten steeds meer gedifferentieerd, er worden steeds meer nieuwe inzichten toegevoegd - en veel dingen die gisteren nog de waarheid waren, zijn vandaag al ongeldig verklaard door nieuwe kennis. Het lijdt geen twijfel dat de geneeskunde in de afgelopen eeuw ongelooflijk veel heeft gedaan om de oorzaken van ziekten en mogelijke medische therapieconcepten aan het licht te brengen. De basis hiervoor is de zeer succesvolle toepassing van wetenschappelijk oorzaak-gevolg denken in de geneeskunde als wetenschap. Maar is dat genoeg om onze werkelijkheid met alle verschijnselen te beschrijven?

Het fictieve succes

Het placebo-effect laat zien dat mensen veel meer zijn dan de som van de wetenschappelijk meetbare delen. Wanneer patiënten sham-medicijnen toegediend krijgen, hebben ze vaak hetzelfde effect als hun "echte" tegenhangers, op voorwaarde dat de arts en de patiënt er niets over weten. Invloeden die niet nauwkeurig kunnen worden gemeten, zoals de arts-patiënt relatie of de houding ten opzichte van therapie, spelen uiteraard een beslissende rol bij de behandeling van ziekten. Dit betekent onvermijdelijk dat geneeskunde nooit exacte wetenschap kan zijn, maar altijd alleen werkt met de waarschijnlijkheid van methodologische kenniswinst. Dit is zowel een kans als een dilemma.

In plaats van nummer.....

Helaas is de geneeskunde, net als alle andere wetenschappen, in toenemende mate onderworpen aan het doelgerichte denken dat nieuwe kennis moet worden omgezet in economisch succes. De bevindingen moeten meetbaar zijn, met statistische tests en volgens speciaal gedefinieerde criteria. Statistici hebben de taak om van een individu een gemiddeld persoon te maken, een vereenvoudigd getal met bepaalde kenmerken.

Hier komt steeds meer kritiek binnen, vooral van patiënten. Ze klagen dat ze niet serieus genomen worden met hun klachten, maar alleen maar "een nummer" waarvan de diagnose en therapie is uitgelokt door de computer. Het wordt vooral problematisch voor de patiënt als hij zich ernstig ziek voelt, maar de arts kan geen plausibel klinisch beeld vinden om zijn symptomen te verklaren. Deze discrepantie tussen de gezondheidstoestand en de bevindingen is de dagelijkse medische praktijk.

.... modern bijgeloof

Het schijnbaar onverklaarbare laten gebeuren is altijd moeilijk geweest voor mensen. Er zijn dus "alternatieve" verklaringen nodig. Tot in de Middeleeuwen werd ziekte beschouwd als een mogelijke uitdrukking van Gods straf. Wij "verlichte en moderne mensen" glimlachen vandaag de dag alleen nog maar moe en geven er de voorkeur aan om onze chronische spanningshoofdpijn te verklaren met zware metaalvergiftiging veroorzaakt door amalgaam. Vervolgens geven we chronische maag- en darmklachten de schuld zonder tastbare oorzaak van een raadselachtige aantasting van de darmschimmels.

We horen gewoon afluisteren dat het bewijs vaak nauwelijks succesvol is en dat het niet eens zeker is of darmschimmels ziekte veroorzaken. Mode-diagnoses" komen naar voren. De obscure genezingsmethoden van de "alternatieve geneeskunde" worden reiniging, drainage en ontgifting genoemd. Zijn we moe van onze kennis en keren we terug naar bijgeloof in een moderne "outfit"? Wanneer "alternatieve geneeskunde" zich dus onderscheidt van "orthodoxe geneeskunde", leidt de middeleeuwse argumentatie tot absurdum.

Afbakenen of openen?

Er zit vaak iets heel anders achter: het is de behoefte van de mens aan een dieper inzicht in de individuele contexten van het leven. We willen begrijpen waarom ziekte zich ontwikkelt, waarom het leven beperkt is en we zoeken begrip voor de vragen. Het gaat erom verder te kijken dan louter wetenschappelijke kennis.

Dit is precies het grote dilemma van de wetenschappelijke geneeskunde en de oorzaak van de kritiek op haar aanpak. Zolang ze vastzit aan de diagnose en haar therapeutische gevolgen niet holistisch zijn, creëert ze haar eigen vijandelijke beelden. Als het niet voldoet aan de diepere verwachtingen van de patiënt ten aanzien van genezing, zullen de waardevolle prestaties ervan niet voldoende worden gewaardeerd en geïmplementeerd. Dan zal het moderne bijgeloof in de vorm van "alternatieve geneeskunde" de gelukkige oorsprong vieren.

Elk geneesmiddel, of het nu conventionele of alternatieve geneeskunde is, dat volledig eenzijdig is en gedeeltelijke waarheden dogmatisch maakt, loopt het risico dat er geen constructieve kritiek meer mogelijk is. Paradoxaal genoeg vermindert dit de waarde van haar eigen (eenzijdige) inzichten.

Genezing is mogelijk

In epistemologische termen is dit de interface voor het veranderen van het waarnemingsniveau en een mogelijke oplossing voor het dilemma. Dan, als arts, als ik de oorzaken niet alleen in medische kennis zoek, maar me ook openstel voor holistische individuele aspecten, laat ik het denken of denken over en richt ik me op het niveau van dieper begrip. Afbakeningen zijn hier niet nodig, omdat het belangrijk is om samen naar constitutionele verschijnselen te kijken. Het gaat over complementariteit, over de relatie tussen gezondheid en ziekte, tussen leven en dood.

Een uitgebreide anamnese behandelt de biografie van de ziekte, de symptomen van het heden, de sociale omgeving en de gezinssituatie. De essentiële taak van de medische geneeskunde is nu om samen met de patiënt de individuele fysieke en psychologische situatie van de patiënt (zijn constitutie) te ontdekken. Dit betekent dat niet de almacht en alwetendheid van de arts, vaak gekarikaturiseerd als "halfgod in het wit", de therapie bepalen, maar eerder de onderlinge discussie en coördinatie over de behandelingsprocedure in het kader van een arts-patiënt interactie gebaseerd op vertrouwen.

Wetenschappelijke bevindingen in de geneeskunde worden een belangrijk instrument, maar niet de inhoud van de therapie. Zowel professionele als menselijke competentie zijn vereist van de arts om uit te vinden wat nuttig is voor de individuele patiënt uit de rijkdom van wat medisch haalbaar is.

Of genezing al dan niet plaatsvindt, ligt niet uitsluitend in de kunst van de arts of therapeut, noch in de wil en het vermogen van de patiënt. De dagelijkse praktijk laat dit zien met talloze voorbeelden. Als de patiënt echter de mogelijkheid krijgt om actief in te grijpen in het genezingsproces en zijn patronen van uitleg en ideeën over ziekte (hoe tegenstrijdig ook met de veronderstelde objectieve feiten) serieus worden genomen, dan is de kans op herstel veel groter.

Leiss O: Helicobacterisering van psychosomatische concepten.
Duits medisch tijdschrift 2001/98/S.A886-890

Böcher W: Man in de vooruitgang van de geneeskunde. Berlijn,
Heidelberg 1987

Kappauf H, Gallmeier W: Na de diagnose kanker - het leven is een alternatief.
Fribourg 2000

Impressum       Privacy     Afbeeldingen: www.pixabay.com