HOME 1    dansk    HOME 2


Beskyttelse af personoplysninger


Med de følgende databeskyttelsesregler vil vi gerne informere dig om arten, omfanget og formålet med de personlige data, som du indsamler og behandler på denne hjemmeside, og om dine rettigheder.

Ansvarlig for databeskyttelse i henhold til art. 4 nr. 7 i EU's databeskyttelsesforordning (DSGVO):

Dr. Harald Renner
Nordstr. 11
D-34630 Gilserberg
Tyskland

Hvilke data indsamler og behandler vi

a) Logdata

Når du besøger vores hjemmeside eller bruger vores tjenester, overfører den enhed, hvormed du tilgår hjemmesiden, logdata (forbindelsesdata) til vores servere. Logdata omfatter IP-adressen på den enhed, du bruger til at få adgang til hjemmesiden eller tjenesten, den browser, du bruger til at få adgang til den, den webside, du har besøgt, din systemkonfiguration samt dato og klokkeslæt. Vi gemmer kun IP-adresser i det omfang, det er nødvendigt for at kunne levere vores tjenester. Ellers bliver IP-adresserne slettet eller anonymiseret. Vi gemmer din IP-adresse, når du besøger vores websted, og IP-adresserne på de besøgende på dit websted i højst 7 dage for at kunne genkende og forhindre angreb.

b) Cookies

Vi bruger cookies på forskellige steder på vores hjemmeside. Det er små identifikatorer, som en server gemmer på den enhed, du har brugt til at få adgang til vores websted eller tjenester. De indeholder oplysninger, der kan kaldes frem, når du tilgår vores tjenester og dermed muliggør en mere effektiv og bedre brug af vores websted.
Vi bruger permanente og såkaldte session cookies. Det sletter allerede session cookies, når du lukker din webbrowser. Permanente cookies forbliver på din endenhed, indtil de ikke længere er nødvendige for at nå deres formål og slettes.
Cookies forbedrer vores tjenester. De bruges til at indsamle statistiske værdier om vores hjemmeside, f.eks. antallet af besøgende.
Du kan forhindre indstillingen af cookies ved hjælp af en passende indstilling i din internetbrowser og dermed gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. Cookies, der allerede er blevet sat, kan slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle gængse internetbrowsere.

Dine rettigheder som registreret person

Som registreret har du følgende rettigheder i forhold til dine personlige data over for os. De har:

En ret til adgang til de kategorier af behandlede data, formålene med behandlingen, varigheden af opbevaring og eventuelle modtagere. (art. 15 DSGVO).
En ret til rettelse eller sletning af unøjagtige eller ufuldstændige data. (artikel 17 i DSGVO).
Ret til en begrænsning af behandlingen, for så vidt en sletning ikke er mulig eller anfægtes. (artikel 18 i DSGVO).
En ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, hvis databehandlingen blev udført på grundlag af en legitim interesse. (art. 21, stk. 1, DSGVO).
En ret til at tilbagekalde et givet samtykke med virkning for fremtiden. (art. 7, stk. 3, i DSGVO).
En ret til dataportabilitet i et fælles format. (artikel 20 i DSGVO).
Du kan også klage til en tilsynsmyndighed for databeskyttelse over vores behandling af dine personoplysninger, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, din arbejdsplads eller det sted, hvor du mistænkes for overtrædelse. (art. 77 DSGVO).
Overførsel af data til tredjelande uden for EU

Alle ovennævnte oplysninger vil blive behandlet på servere i Den Europæiske Union. Dine data vil kun blive overført til eller behandlet i tredjelande, hvis dette er fastsat i lovgivningen, og et passende databeskyttelsesniveau er sikret i tredjelandet.

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver ikke dine personlige data til tredjeparter.

imprint     data privacy     images by www.pixabay.com